QASJA NË KOD

QASJA NË KOD

Të gjitha palët e interesuara mund t’i qasen Kodit të Sjelljes në hapësirën online gjatë proceseve zgjedhore dhe referendumeve duke nënshkruar Formularë aderimi,  me të cilën vullnetarisht angazhohen të respektojnë rregullat dhe parimet e tij.

Formulari i nënshkruar dorëzohet deri te Trupi Koordinues në e-adresen koordinativnotelozaizbori@avmu.mk

 
Subjekteve që kanë aksesuar Kodin e Sjelljes në sferën online gjatë proceseve zgjedhore dhe referendumeve

Partitë politike

Levica

Partia e pensionistëve

Partia Demokratike Evropiane

Media online

www.sport1.mk

www.4NEWS.mk

www.Ekipa.mk

www.RadovisNews.mk

www.360stepeni.mk 

www.portalb.mk

www.gostivarisot.mk

www.flaka.com.mk

www.makpress.mk

www.odlucise.mk

Media tradicionale

TV Koha

Radio Bleta

TV Terra

TV Due

TV Kocani LD

RA Kocani 

TV Spektra

RA Vat

TRD Kometa 2000

TV Klan Macedonia

TV Alfa

Media e shypit Koha