POLITIKA PËR PRIVATËSINË E TË DHËNAVE PERSONALE

Politika për privatësinë e të dhënave personale

Kjo politikë e privatësisë siguron informacione se si mbledh, menaxhon, përpunon dhe përdor të dhënat e mbledhura gjatë vizitës në faqen e saj të internetit.

Nuk mbledh informacione personale rreth jush përmes faqes së saj të internetit. Gjatë vizitës së ueb faqes, duke pasur parasyshë natyrën e Internetit, mbidhen të dhëna të cilat i ivdentojnë shfrytëzuesit, por ato vet në vetvete nuk janë mjaftueshëm për të identifikuar persona të caktuar për arsyje se paraqesin tregues statistikor të cilat shfrytëzohen për shkak të përmirësimit të  kualitetit të internetit faqes, respektivisht japin vetëm të dhëna për navigim . Gjatë vizitës së faqës së serverave krijohen logo të cilat i përmbanë të dhënat e më poshtme:

  • Adresa juaj e Protokollit të Internetit (IP);
  • Pajisjen me të cilën përfaqësoheni, lloji dhe modeli;
  • Sistemi juaj operativ;
  • Lloji i shfletuesit, plugins dhe versioni;
  • Faqet të cilat i vizitoni në ueb-faqen tonë dhe kohën të cilën e kaloni te secila faqe;
  • URL e faqes e cila u ridrejtuar në ueb-faqen tonë dhe në disa raste, termet që i keni shfrytëzuar duk u munduar ta gjeni ueb-faqen e Agjencisë;
  • Gjuhën e shfletuesit që përdorni;
  • Shteti (përcaktohet nga IP adresat).
  •  

Koha e ruajtjes së të dhënave të mbledhura

Të gjitha shkrimet e serverëve që përmbajnë të gjitha të dhënat e navigimit për vizitën tuaj fshihen automatikisht kur dilni nga faqja jonë.

Siguria e të dhënave në internet

Ne e konsiderojmë seriozisht sigurinë dhe marrim masa paraprake të shumta për të mbrojtur sigurinë e të dhënave personale. Shfrytëzohet HTTPS protokoll i siguritë gjatë përpunimit dhe bartjes së informacioneve deri te serveret tanë.

Pranimi i kushteve

Duke përdorur ueb-faqen, përdoruesi pajtohet me kushtet e kësaj Politike të Privatësisë. Përdorimi juaj i vazhdueshëm i ueb-faqes pas ndryshimeve në këtë politikë do të konsiderohet pranimi juaj i ndryshimeve të bëra.