Parashtro parashtresë

PARASHTRO PARASHTRESË

KUSH MUND TË PARASHTROJ PARASHTRESË

Çdo qytetar apo person juridik mund të paraqesë parashtresë pranë Trupit Koordinues nëse mendon se parimet dhe standardet e parashikuara në Kodin e Sjelljes në hapësirën online gjatë proceseve zgjedhore dhe referendumeve nuk respektohen nga partitë politike, kandidatët e tyre, kandidatët e pavarur, publikimet e transmetuesve në internet, mediave online, verifikuesve të fakteve, ndikuesve dhe subjekteve të tjera që mund të ndikojnë publikun gjatë fushatës gjatë zgjedhjeve ose referendumeve.

PËR ÇFAR MUND TË PARASHTROHET PARASHTRESË

Parashtresa mund të bëhet në lidhje me gjuhën e urrejtjes, përhapjen e dezinformatave (të pasakta, jo të plota, të rreme ose keqdashëse), diskriminimin mbi çdo bazë, mungesën e transparencës së reklamave politike dhe financimit të saj, përdorimin joetik të mediave sociale dhe profileve zyrtare të mediave sociale, respektim të rregullave të heshtjes zgjedhore (më shumë detaje gjenden në Kodin)

⇓ FORMULAR PËR PARASHTRESË 

E-POSTË PËR PARASHTRIMIN E PARASHTRESAVE:

koordinativnotelozaizbori@avmu.mk