POLITIKA PËR PËRDORIMIN E COOKIES

Çfar lloj të cookies përdorim?

„ Cookies janë skedarë tekstesh të vogla që vendosen dhe ruhen në kompjuterin, celularin tuaj – ose në çdo pajisje tjetër të dizejnuar për të hyrë në internet kur vizitoni një faqe interneti. Në ueb faqe ka vetëm ashtu lloj të cookies që zhduken ë internet shfletuesin, për dallim nga ato që mund të jesin të ruajtura në kumpjuterin tuaj një periudhë të gjatë.

Për çka përdorim „cookies“?

Me ndihmën e këtyre skedarëve ndiqet lëvizjen e ndjekësve të ueb faqes dhe mkëtë mënyrë mbledh informacione për ta përmirsuar përvojën e shfrytëzimit dhe ta optimizojë dhe ta çojëë përpara funksionimin e ueb faqes.

Cilat informacione i mledhim?

Gjatë vizitës së ueb faqes, duke marë parasyshë natyren e internetit, mblidhen të dhëna të cilat i evidentojnë shfrytëzueit, por vetë nuk janë të mjaftueshm për të identifikuar një person të caktuar dhe për të përfaqësuar treguesit statistikorë që përdoren për të përmirësuar cilësinë e faqes së internetit. Informacionet e tilla mund të përfshijnë emrin e shfletuesit të internetit, numrin e vizitave, kohën mesatare të shpenzuar në faqe, llojin e pajisjes dhe informacionin teknik për lidhjen e përdorur nga përdoruesi gjatë vizitës në vend, siç është sistemi operativ dhe furnizuesi i Shërbimi i Internetit, IP (Internet Protocol) adresat që janë caktuar nga ISP-të dhe janë të ndryshme për secilin përdorues të internetit dhe informacione të ngjashme.

Pranimi i kushteve

Përdoruesi në ueb faqe ka mundësi ta pajtohet me shfrytëzimin e cookies ose ta kundërshton të njejtën.  Me shfrytëzimin e cookies shfrytëzuesi pajtohet me dispozitat e kësaj politike për cookie. Shfrytëzimi i juaj në  kontinuitet i ueb faqes duke i ndjekur ndryshimet e kësaj politike do të do të meret parasyshë për pranimin tuaj të ndryshimeve të dhëna.

Përditësuar: Тetor 2023