Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Уредби:

Уредба со законска сила за измена и дополнување на уредбата со законска сила за примена на ЗААВМУ за време на вонредна состојба – 22.06.2020 

Уредба со законска сила за примена на ЗААВМУ за време на вонредна состојба – 29.05.2020

Уредба со законска сила за измена и дополнување на уредбата со законска сила за примена на ЗААВМУ за време на вонредна состојба – 13.05.2020

Уредба со законска сила за примена на ЗААВМУ за време на вонредна состојба  – 04.04.2020


Закон за изменување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги од 20.07.2023г.

Закон за изменување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги од 6.04.2021г.

Закон за изменување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги од 16.02.2020г.

Закон за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги од 05.02.2019г.

Закон за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги од 31.12.2018г. 

Закон за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги од 11.09.2018г.

Закон за изменување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги од 20.09.2017г.

Закон за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги од 1.08.2016г.

Закон за изменување и дополнување на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги од 5.09.2014г.

Закон за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги од 7 јули 2014г.

Закон за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги од 5 март 2014г.

Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги од 26.12.2013г.