Автор: Ivana Stojanovskа

Скопје, 19.02.2024 – За потребите на Координативното тело за следење на почитувањето на Кодексот за однесување во онлајн просторот за време на изборни процеси и референдуми, изработено е промотивно видео за можноста на граѓаните да поднесат претставка доколку на интернет забележат ширење на дезинформации, говор на омраза, дискриминација по која било основа, злоупотреба на лични податоци и други форми на неетичко однесување на интернет. Видеото е достапно на следниот линк

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

На 12 февруари 2024 година во просториите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се одржа конститутивен состанок на Координативното тело кое ќе постапува според Кодексот за однесување во онлајн просторот за време на изборни процеси и референдуми. На состанокот беа изгласани Саше Димовски од Здружението на новинари на Македонија за координатор и Оливера Војновска од Фондацијата Метаморфозис за заменичка – координаторка на Координативното тело. Меѓу останатото на состанокот се дискутираше и за предлог-правилникот за работа на Координативното тело за пријавување и постапување по претставки за време на изборни процеси и референдуми, мандатот на телото како и на координаторот/заменикот…

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ